Đăng Ký :: Đăng Nhập  :: Trang chủ   Tìm Kiếm   
  30 Tháng Mười 2014 ..:: Tổng quan về Bình Thuận » Giới thiệu chung » Tài nguyên » Tài nguyên rừng ::..

Người dùng trực tuyến
People Online Thành viên online:
Visitors Khách: 8
Members Thành viên: 0
Total Users Tổng cộng: 8

Số lượt truy cập

17.984.776

 Tài nguyên rừng

Kết quả kiểm kê hiện trạng rừng năm 1999, diện tích đất có rừng của tỉnh là 368.319 ha (năm 1992 là 391.815 ha - giảm 23.496 ha), trữ lượng gỗ 19,508 triệu m3 gỗ (giảm 4,47 triệu m3) và 95,6 triệu cây tre nứa (tăng 70 triệu cây).

Diện tích rừng tự nhiên hiện có 344.385 ha, giảm 37.084 ha so với năm 1992 (381.469 ha). Phân loại theo trạng thái cho thấy diển biến tài nguyên rừng ở Bình Thuận như sau:

Kiểu rừng gỗ lá rộng thường xanh và nửa rụng lá từ 191,3 nghìn ha (1992) giảm xuống còn 142.043 ha (1999). Kiểu rừng rụng lá từ 176 nghìn ha (1992) giảm xuống còn 163.241 ha (1999). Kiểu rừng hỗn giao lá kim chiếm ưu thế và kiểu rừng hỗn giao và tre nứa thuần loại có diện tích từ 13,9 nghìn ha (1992) tăng lên 32.913 ha (1999). Diện tích rừng trồng toàn tỉnh đến năm 1999 là 23.934 ha. Điều đáng lưu ý là quá trình diễn thế theo chiều hướng giảm diện tích rừng giàu, giảm diện tích rừng trung bình và tăng diện tích rừng hỗn giao tre núa đang tiếp tục xã ra. Đây là xu thế xấu do quá trình khai thác quá mức là cho chất lượng tài nguyên rừng giảm sút.

Tin nhanh
Mời tham dự khóa học "Quản trị nhân sự - Kỹ năng kèm cặp, hướng dẫn và đào tạo nhân viên"
Bế mạc khóa học "Quản lý chất lượng - Quá trình cải tiến toàn diện"
Bế mạc khóa học " Quản trị nhân sự - Kỹ năng hợp tác giao việc, động viên giải quyết vấn đề và ra quyết định"
54 nghìn doanh nghiệp giải thể tính từ đầu năm 2014
Thủ tướng quyết định huỷ xây sân golf Phan Thiết
Thu hút thêm 9 dự án vào các KCN
Khắc phục điểm yếu để thu hút đầu tư
Tập trung thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách những tháng cuối năm
Chú trọng nâng chất lượng lao động trong doanh nghiệp ở các khu công nghiệp
Ngày Doanh nhân - Động lực mới cho doanh nhân
 :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ  :: 
Trang tin hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận
Giấy phép: số 126/GP-TTĐT ngày 29/6/2011 của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông