Đăng Ký :: Đăng Nhập  :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ   Tìm Kiếm   
  24 Tháng Hai 2018 ..:: Giới thiệu » Tổ chức bộ máy ::..

 

Người dùng trực tuyến
People Online Thành viên online:
Visitors Khách: 33
Members Thành viên: 0
Total Users Tổng cộng: 33

Số lượt truy cập

33.124.459

I. Ban Giám đốc Trung tâm:

1. Giám đốc:  Ông Phan Trung Can

      Điện thoại cơ quan: 062.3823019

      Di động:   0913764270

 2. Phó Giám đốc:  Ông Lê Văn Lợi

      Điện thoại cơ quan:   062.3823019

      Di động:   0913932582

 

 II. Các phòng chức năng:

1. Tổ hành chính quản trị:

     Điện thoại: 062.3830953

     Fax:  062.3823025

2. Phòng Thông tin:

    Điện thoại: 062.3823016

3. Phòng Nghiệp vụ:

    Điện thoại: 062.3823016

 

 :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ  :: 
Trang tin hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận
Giấy phép: số 126/GP-TTĐT ngày 29/6/2011 của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông