Đăng Ký :: Đăng Nhập  :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ   Tìm Kiếm   
  08 Tháng Tám 2022 ..:: Danh bạ doanh nghiệp » Các hiệp hội ::..

 

Người dùng trực tuyến
People Online Thành viên online:
Visitors Khách: 41
Members Thành viên: 0
Total Users Tổng cộng: 41

Số lượt truy cập

44.989.662

 Thông tin chi tiết
 HỘI DOANH NHÂN TRẺ TỈNH BÌNH THUẬN
Địa chỉ:04 Lê Hồng Phong – Tp. Phan Thiết – Bình Thuận
Lĩnh vực:Đa sản phẩm
Đại diện:Trần Thanh Đức
Điện thoại:0623 833590
Di động:
Fax:0623 833590
Email:info@ybabinhthuan.com.vn
Website:www.ybabinhthuan.com.vn

 

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ HỘI 

                 Mục tiêu, chương trình hành động của hội doanh nhân trẻ 
                              tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ (2008 - 2011)

 1. Mục tiêu chung:

Đoàn kết, tập hợp rộng rãi các doanh nghiệp trẻ; phát huy nội lực, tính sáng tạo, tăng cường hợp tác để cùng tồn tại phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế. Phấn đấu xây dựng lực lượng doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Thuận phải có tâm và có tầm, xây dựng văn hóa doanh nhân Việt Nam. Nâng cao tính chủ động của tổ chức Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Thuận.

Khẩu hiệu hành động của doanh nhân trẻ tỉnh Bình Thuận trong nhiệm kỳ 2008 - 2011 đó là:

“ Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”

 

2. Các chương trình hoạt động trong tâm:

2.1- Chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận:

 * Mục tiêu:

Dưới mái nhà Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam, hợp tác liên doanh, liên kết các câu lạc bộ - Hội doanh nghiệp trẻ trong cả nước, các cơ quan chức năng để hỗ trợ doanh nghiệp hội viên, luôn đứng vững vàng và phát triển trong môi trường hội nhập kinh tế thế giới.

Nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng thương hiệu đạt tầm của doanh nghiệp.

Hỗ trợ hội viên phát triển ngành nghề, quảng bá thương hiệu và giới thiệu sản phẩm. Đặc biệt là áp dụng công nghệ tiên tiến tạo bước đầu nâng cao năng lực cạnh tranh trong tư thế sẵn sàng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới.

Tổ chức các cuộc gặp gỡ đối thoại giữa doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh và các Sở, Ban, Ngành nhằm tháo gỡ những vướng mắc giữa hai bên trong vấn đề khó khăn và vướng mắc mà các doanh nghiệp gặp phải…

 * Các chỉ tiêu cơ bản

Xây dựng hoạt động hợp tác liên kết các Hội doanh nghiệp trẻ khu vực Đông Nam bộ và tiến đến giao lưu với các câu lạc bộ Hội doanh nghiệp trẻ trong cả nước.

Xây dựng văn phòng Hội cùng với trang thiết bị hỗ trợ cho công tác Hội và các dịch tiện ích hỗ trợ cho doanh nghiệp hội viên trong quản trị sản xuất kinh doanh.

Xây dựng các thương hiệu uy tín trên toàn quốc và quốc tế (trên 20 thương hiệu).

 * Nội dung và giải pháp:

Soạn thảo, ký kết thỏa thuận hợp tác các Hội doanh nghiệp khu vực Đông Nam bộ thực hiện các nội dung sau:

Gặp gỡ giao lưu các doanh nghiệp trẻ hằng năm, thường xuyên thông tin về các hoạt động kinh doanh, các nhu cầu, các cơ hội liên doanh hợp tác làm ăn, tăng cường sử dụng dịch vụ sản xuất của nhau; tổ chức các khóa đào tạo tập huấn, trao đổi kinh nghiệm để tăng cường năng lực quản lý sản xuất kinh doanh của các hội viên; phối hộp tổ chức các các dịnh vụ hỗ trợ doanh nghiệp, hội viên như: tài chính, tư vấn pháp luật, đào tạo nhân lực, ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất, kinh doanh…

Tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp hội viên, các biện pháp nâng cao thương hiệu như: công tác giao tế cộng đồng (PR), quảng bá thương hiệu; tham gia các hội chợ Việt Nam, Quốc tế và các giải thưởng về thương hiệu như: Giải thưởng “ Sao vàng Đông Nam bộ” do cụm miền Đông Nam bộ và hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam tổ chức dành cho doanh nghiệp có thương hiệu và sản phẩm cạnh tranh với quốc tế về chất lượng, giá cả và dịch vụ.

Xây dựng kế hoạch phát triển thương hiệu mạnh tiêu biểu của tỉnh, thiết thực góp phần vào sự phát triển sản phẩm, dịch vụ trọng điểm cho các doanh nghiệp trong tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần doanh nghiệp trẻ, làm đầu nối cùng liên kết với các doanh nghiệp hội viên để thực hiện các dự án, công trình lớn của tỉnh và trong phạm vi cả nước; kinh doanh các ngành nghề mới có tính đột phá, mở thêm nhiều cơ hội kinh doanh cho các thành viên của Hội.

 

 2.2- Chương trình xây dựng văn hóa doanh nhân tỉnh Bình Thuận:

 * Mục tiêu:

Góp phần hình thành đội ngủ doanh nhân trẻ Việt Nam có tâm và có tầm, kinh doanh có hiệu quả cao, tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn và của Hội.

 * Các chỉ tiêu cơ bản:

Phát động hội viên doanh nghiệp trẻ trong tỉnh xây dựng và đăng ký tham gia các chuẩn mực cơ bản về đạo đức kinh doanh của doanh nhân trẻ Việt Nam.

Tổ chức các hoạt động xây dựng văn hóa doanh nhân, doanh nghiệp, tôn vinh các tấm gương doanh nghiệp trẻ xuất sắc trong tỉnh và giới thiệu doanh nghiệp trẻ tham gia các giải thưởng như: Sao đỏ, Sao vàng đất Việt, Sao vàng cụm miền Đông Nam bộ…và các giải thưởng trong tỉnh.

Phối hợp với Đoàn thanh niên và Hội LHTN Việt Nam tỉnh hằng năm có ít nhất 02 doanh nghiệp tham gia chương trình “Thanh niên tiên tiến cụm miền Đông Nam bộ”.

 * Nội dung và giải pháp:

Tổ chức và động viên các doanh nghiệp trẻ, hội viên xây dựng “Văn hóa doanh nghiệp và văn hóa doanh nhân” qua hội thảo, trao đổi học tập với các chuyên gia; nhìn nhận được “Văn hóa doanh nghiệp và văn hóa doanh nhân” như nền tảng cho sự tồn tại và phát triển.

Tham mưu, đề xuất kiến nghị với các cấp chính quyền khen thưởng các danh hiệu thi đua cho các doanh nghiệp trẻ có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước, của tỉnh và tham gia hoạt động xã hội tại địa phương.

Tổ chức các chương trình nâng cao văn hóa doanh nhân cùng với các Hội doanh nghiệp trẻ trong khu vực miền Đông Nam bộ.

 

2.3 -  Chương trình doanh nhân trẻ Việt Nam chung sức phát triển cộng đồng:

 * Mục tiêu:

Khẳng định và thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước của doanh nghiệp trẻ Việt Nam, chăm lo trực tiếp cho người lao động trong doanh nghiệp, tham gia các hoạt động xã hội.

 * Các chỉ tiêu cơ bản:

Phát động trong hội viên tham gia các hoạt động chương trình công tác xã hội.

Phấn đấu 100% doanh nghiệp hội viên thực hiện tốt chính sách đối với người lao động, phương pháp tổ chức nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Có ít nhất 50% doanh nghiệp là hội viên có quy mô xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Viện Nam trong doanh nghiệp.

100% doanh nghiệp hội viên tổ chức được các hoạt động, các phong trào cho người lao động đặc biệt là thanh niên trong doanh nghiệp.

 * Nội dung và giải pháp:

Phát động hội viên, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng tham gia các chương trình công tác xã hội nhằm nâng cao đời sống cộng đồng và các chương trình xã hội cho đối tượng thanh thiếu niên do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội LHTN Việt Nam tỉnh phát động.

Tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp, hội viên thành lập và tổ chức được các hoạt động của tổ chức Đoàn - Hội tại doanh nghiệp và chăm lo cải thiện đời sống vất chất tinh thần cho người lao động trong doanh nghiệp.

Quan tâm hỗ trợ về vốn, kinh nghiệm và cổ vũ cho thanh niên phấn đấu lập nghiệp, phấn đấu trở thành các nhà doanh nghiệp trẻ, tích cực góp sự phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và của đất nước.

 

2.4- Chương trình xây dựng quan hệ đối tác, đối thoại doanh nghiệp trẻ với khu vực hành chính công:

 * Mục tiêu:

Thúc đẩy và tăng cường sự tham gia của các nhà doanh nghiệp trẻ và quá trình xây dựng và hoàn thiện môi trường kinh doanh, thiết lập mối quan hệ đối tác, đối thoại với các cơ quan quản lý, góp phần nâng cao tính ổn định và tính nhất quán của chính sách trong môi trường kinh doanh.

* Nội dung và giải pháp:

Tham mưu xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh để tổ chức các cuộc gặp gỡ đối thoại giữa doanh nghiệp trẻ và lãnh đạo tỉnh nhằm cải thiện mội trường kinh doanh, đầu tư tại địa phương, phát triển lực lượng doanh nhân trẻ, các thương hiệu, các sản phẩm trọng tâm mũi nhọn của tỉnh nhà.

Tổ chức các chương trình giao lưu, đối thoại với các cơ quan hành chính công có liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp như: Cục thuế, Sở kế hoạch và đầu tư…

Xây dựng trang website của Hội doanh nghiệp trẻ để trao đổi thông tin và các văn bản pháp quy, pháp luật Nhà nước; tạo điều kiện giao lưu và liên kết giữa các hội viên với nhau; giới thiệu tổ chức Hội với cộng đồng.

Hội chủ động mở rộng phương tiện truyền thông, tăng cường việc tuyên truyền, giúp doanh nghiệp nâng cao nhận thức về xây dựng thương hiệu và chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh trong công cuộc hội nhập quốc tế.

Tổ chức thường xuyên hơn các hoạt động chuyên đề như: hội nghị, thảo luận, diễn đàn… về các vấn đề mà các doanh nghiệp đang quan tâm. Tìm hiểu những nguyện vọng và trăn trở của doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh cũng như vấn đề sinh hoạt Hội.

Tiếp tục hỗ trợ hội viên khai thác và cung cấp thông tin kinh tế, thương mại trong và ngoài nước.

Tiếp tục khuyến khích hội viên tham gia tích cực các chương trình do Trung ương Hội, tỉnh và văn phòng Hội phát động như: tài trợ các chương trình học bổng, gặp gỡ đối thoại với sinh viên, tài trợ các sự kiện của tỉnh, ngày hội việc làm, các chương trình xã hội từ thiện…

Tổ chức một số hoạt động để gây quỹ cho Hội nhưng không kém tính thiết thực và trang trọng. Hạn chế tình trạng phụ thuộc vào hội phí hội viên ảnh hưởng không rõ đến sự tín nhiệm của hội viên đối với Hội, bên cạnh đó các hoạt động cũng bị hạn chế.

 

2.5- Chương trình Phát triển tổ chức Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Thuận.

* Mục tiêu:

Mở rộng việc phát triển hội viên ở mọi thành phần kinh tế, các huyện - thị - thành phố. Hội viên doanh nghiệp trẻ là những người có tâm huyết, đồng tâm về sự phát triển của đất nước, của tỉnh và của doanh nghiệp. Phấn đấu xây dựng Hội vững mạnh về số lượng và chất lượng, xây dựng Hội mang tính chuyên nghiệp, đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đội ngủ doanh nhân trẻ. Luôn trẻ hóa và đảm bảo tính kế thừa.

 * Các chỉ tiêu cơ bản:

Phấn đấu phát triển đến năm 2011 có 100 hội viên.

Văn phòng hội có bộ máy thường trực cán bộ chuyên trách, 90% thành viên Ủy ban Hội có độ tuổi dưới 40 tuổi.

100% hội viên chấp hành đúng Điều lệ Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Thuận.

 * Nội dung và giải pháp:

Xây dựng quy chế làm việc của Ủy ban Hội doanh nghiệp trẻ khoá II để đảm bảo hoạt động đi vào nề nếp và mang tính chuyên nghiệp.

Tập huấn kỹ năng và xây dựng bộ máy đội ngủ cán bộ chuyên trách của Hội.

Đổi mới hoạt động Hội theo hướng đồng bộ, dân chủ, hiệu quả đối với hoạt động của Hội doanh nghiệp trẻ.

Nâng cao chất lượng và vai trò của hội viên trong các hoạt động của Hội. Đẩy mạnh các hoạt động thu hút hội viên mới.

Xây dựng và duy trì tổ chức tốt các hoạt động của Hội.

           Quan tâm hỗ trợ các doanh nhân trẻ trên lĩnh vực kinh doanh, kêu gọi các doanh nhân trẻ tham gia xây dựng Hội trở thành tổ chức có uy tín và tiêu biểu trong giới doanh nhân.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

I. Văn phòng Hội:

Địa chỉ liên lạc: Số 4 Lê Hồng Phong - Phan Thiết - Bình Thuận

Điện thoại: 062.3833590;         Fax: 062.3833590

II. Danh sách Ủy ban hội:

Stt

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trần Thanh Đức

Chủ tịch

0913 932471

2

Lê Huy Toàn

Phó chủ tịch

0913 866809

3

Nguyễn Thị Xuân Mỹ

Phó chủ tịch

0913 804420

4

Lê Trần Phú Đức

Phó chủ tịch

0913 932249

5

Trần Văn Hiến

Phó chủ tịch

0983 332000

6

Nguyễn Thanh Diệp

Phó chủ tịch

0913 899676

7

Hồ Đức Minh

Ủy viên

0903 407788

8

Phan Thị Ngọc Thúy

Ủy viên

0903 826933

9

Nguyễn Chí Minh

Ủy viên

0982 818091

10

Đỗ Khắc Đông Quân

Ủy viên

0908 157125

11

Huỳnh Lê Tấn Tuyến

Ủy viên

0986 357878

III. Danh sách các hội viên:

 DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI DOANH NHÂN TRẺ TỈNH BÌNH THUẬN NHIỆM KỲ (2008 - 2011)

Stt

Người đại diện (pháp luật)

Đơn vị

Điện thoại / Fax

Địa chỉ liên hệ

1

Trần Thanh Đức

Cty TNHH Thép Trung Nguyên

DĐ : 0913 932471; 062.3838 841 - Fax : 062.3838 833

Lô 1/3 KCN Phan Thiết ; Mail : congty@trungnguyensteel.com.vn

2

Lê Huy Toàn

Cơ quan Tỉnh Đoàn Bình Thuận

DĐ: 0913 866809; 062.3500 597 - Fax : 062.3833 590

Số 3 Lê Hồng Phong - Phan Thiết

3

Nguyễn Thị Xuân Mỹ

Cty TNHH Hải Nam

DĐ : 0913 804420; 062.3811 608 - Fax : 062. 3811 606

27 Nguyễn Thông - Phú Hài - Phan Thiết;

Mail : my.ntx@hainam.vn

4

Lê Trần Phú Đức

Cty cổ phần nước mắm Phan Thiết

DĐ: 0913 932249; 062.3812 803 - Fax : 062. 3812 802

65 Nguyễn Thông - Phú Hài - Phan Thiết;

Mail : ptfisaco@hcm.vnn.vn

5

Trần Văn Hiến

DNTN Hải Hiến

DĐ : 0983 332000; 062.3831 216 - Fax : 062. 3831 216

144/1B Trần Hưng Đạo - Phan Thiết

6

Nguyễn Thanh Diệp

Cty TNHH May Thuận Tiến

DĐ : 0913 899676; 062.3838 898 - Fax : 062. 3838 864

Lô 2/15 KCN Phan Thiết

7

Hồ Đức Minh

Cty TNHH Phan Minh

DĐ : 0934 077888; 062.3831 888 - Fax : 062. 3833 282

223 Trần Hưng Đạo - Phan Thiết

8

Phan Thị Ngọc Thúy

Cty TNHH TM DV Mỹ Tín

DĐ : 0903 826933; 08.38210 880 - Fax : 08. 39207 693

29 Tôn Đức Thắng - Quận 1- lầu 5 TPCHM; Mail : thuy.phan@maxxium.com

9

Nguyễn Chí Minh

Cty TNHH Minh Trang

DĐ : 0982 818091; 062. 3818 092- Fax : 062. 3818 091

47-49 Nguyễn Thái Học - Phan Thiết

10

Đỗ Khắc Đông Quân

Chi nhánh cty dịch vụ bảo vệ Hoàng Khương

DĐ : 0908 157125; 062. 3739 341- Fax : 062. 3739 081

109 đường 19/4 - Phan Thiết

11

Huỳnh Lê Tấn Tuyến

Cty TNHH TM Huỳnh Lê

  DĐ: 0986 357878; 062.2201 777- Fax : 062. 2253 366

97F Nguyễn Văn Trỗi - Phan Thiết; Email : hlttuyen@gmail.com

12

Trần Ngọc Khoa

Công ty Cổ phần Bia VinaBev

DĐ : 0907 979000; 062.3823 737- Fax : 062.3823 062

Số 2 Km QL 28 - Phan Thiết

13

Nguyễn Văn Khoa

Công ty TNHH Siva - Mũi Né

DĐ : 0913 883204; 062.3825 025- Fax : 062.3825 238

76 Trần Hưng Đạo - Phan Thiết

14

Nguyễn Hồng Sơn

Công ty XD và phát triển hạ tầng Bình Thuận

DĐ : 0913 899696; 062.3817 131- Fax : 062.3819 199

120 Trần Qúy Cáp - Phan Thiết

15

Lê Văn Mười

DNTN Dv-TM Văn Mười

DĐ : 0913 932388; 062.3819 888- Fax : 062.6626 626

36 Đinh Tiên Hoàng - Phan Thiết

16

Trần Thanh Hiệp

Công ty TNHH TM SX Quản Trung

DĐ : 0913 932140     -    Fax : 062.3839 827

Xã Hàm Thắng - Hàm Thuận Bắc

17

Lê Thanh Hoàng

Công ty may mặc Nhà Bè

DĐ : 0913 932494; 062. 3872 204- Fax : 062.3871 922

204 Thống nhất - Hàm Tân

18

Nguyễn Huỳnh Long

DNTN Kim Phát

DĐ: 0913 899669; 062. 3873 195

Lương Nam - Lương Sơn - Bắc Bình

19

Nguyễn Xuân Thành

Cty TNHH Minh Hà

DĐ: 0989 021229; 0986 644878; 062. 3838828; Fax : 062. 3838 827

Lô 2/3 KCN Phan Thiết

20

Tô Văn Ba

Trung tâm khuyến công Bình Thuận

DĐ : 0918 082102; 062.3833 072

17 Phạm Ngọc Thạch

21

Trần Thị Tình

DNTN Hoàng Phú

DĐ : 0918 437384; 062. 3891 611- Fax : 062.3892 385

Thôn 2 - Bắc Ruộng - Tánh Linh

22

Phạm Ngọc Lâm

Công ty cổ phần Đức Khải chi nhánh Bình Thuận

0913 127806

271/7B An Dương Vương - P3 - Quận 5.TPHCM

23

Dương Trần Trúc

Công ty cổ phần thiết kế xây dựng Thùy Dương

DĐ: 0918 268456; 062.3822 347

A11 Lê Qúy Đôn - Phan Thiết

24

Phan Trung

Cty Bảo hiểm Petrolimex

DĐ: 0908 202718; 062.3830 889

61 Trần Hưng Đạo - Phan Thiết

25

Ngô Quang Dũng

Công ty TNHH tư vấn thiết kế Thăng Long

DĐ: 0918 204740; 062.3829 272

19 Phạm Ngọc Thạch - Phan Thiết

26

Phan Văn Đào

Cty cổ phần muối Vĩnh Hảo

DĐ: 0918 034757; 062.3852 077 - Fax : 3852 076

Km1607 QL1A - Xã Vĩnh Hảo - Tuy Phong

27

Phan Văn lợi

DNTN tin học Thành Lợi

DĐ : 0903 868332; 062.3832 464

184 Thủ Khoa Huân - Phan Thiết

28

Phan Nguyễn Anh Thy

Cty TNHH trang trí Phan Việt

DĐ : 0903 119226; 062.3833 242

236 Thủ Khoa Huân - Phan Thiết

29

Đỗ Thanh Hòa

Cty cổ phần Thiên Thai - Mũi Né (Pandanus)

DĐ : 0903 923456; 062.3849 849

Khu phố 5 - Phường Mũi Né - Phan Thiết

30

Nguyễn Lê Uyên

Cty Thanh Niên

DĐ: 0985 707868; 062.3839 579

110 Bùi Thị Xuân - Phan Thiết; Email : rsvn@pandanusresort.com

31

Nguyễn Văn Lực

Cty TNHH DV TM xây lắp Tuấn Tài

DĐ: 0913 819276; 062. 3812 376

KP Phú Mỹ - TT Phú Long - Hàm Thuận Bắc

32

Nguyễn Văn Nhạc

Cty TNHH T & P

DĐ: 0913 899788; 062. 3821 396

213 Trần Phú - Phan Thiết

33

Trần Hữu Thà

Cty cổ phần Mai Linh Bình Thuận

DĐ : 0903 030536; 062.3838 555- Fax : 062. 3838 777

344-350 đường 19/4 Phan Thiết

34

Trần Thị Thanh Phương

DNTN tấm lợp sinh thái Thanh Phương

DĐ: 0903 779394; 062.3729 135

215 Trần Qúy Cáp - Phan Thiết; Email : thanhphuong9394@yahoo.com.vn

35

Nguyễn Văn Lai

Cty TNHH xây dựng Hoàng Lê

DĐ: 0913 932229; 062. 3811 999

111 Nguyễn Thông - Phan Thiết

36

Dương Thúc Huân

DNTN khách sạn Lâm Kiều

DĐ: 0913 677605; 062.3831 107  - Fax : 830 252,3831 322

200 Trần Hưng Đạo - Phan Thiết

37

Nguyễn Văn Sơn

Cty TNHH Suối Cát

DĐ: 0908 938838; 062.3720 201

383 Trần Quý Cáp - Phan Thiết

38

Nguyễn Ngọc Thành

Cty bảo hiểm nhân thọ Bình Thuận

DĐ : 0913932384; 062. 3829 486

20 Kim Đồng - Phan Thiết

39

Nguyễn Văn Đông

Cty cổ phần xây lắp Rạng Đông

DĐ : 0913 804325; 062. 3822 301- Fax: 062.3832 317

134 Trần Hưng Đạo - Phan Thiết

40

Chu Thùy Quyên

Cty TNHH DL sinh thái Suối nước - Mũi Né

DĐ: 0903 703452;08. 39101 576

Lầu 7 -P11-37 Tôn Đức Thắng - P. Bến Nghé - Q1 TPHCM

41

Phạm Phi Công

Cty TNHH Kim Đô

DĐ: 0903 925691; 062. 3838 825

Lô 2/5 KCN Phan Thiết

42

Võ Huy Hoàng

DNTN rau quả Bình Thuận

DĐ : 0913 932446; 062.3821 719

02 Đặng Văn Lãnh - Phú Tài - Phan Thiết

43

Trần Ngọc Toàn

Cty cổ phần năng lượng Tín An

DĐ: 0919 528517; 062.3825 104

119/51C Lê Hồng Phong - Phan Thiết

44

Trần Thị Liên

Cty TNHH TM SX Duyên Thảo

DĐ : 0913 932467; 062. 3810 385

54A Lương Ngọc Quyến - Phan Thiết

45

Phùng Anh Tuấn

Cty cổ phần dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận

DĐ : 0908 993363; 062.3721 525 - Fax : 062.3814 599

03 Nguyễn Du - Đức Thắng - Phan Thiết;

Email : tuansetco@yahoo.com

46

Nguyễn Văn Hoàng

Cty TNHH DV TM XNK Văn Hoàng

DĐ : 0919 961222; 062.3833 822- Fax: 062.3832 809

251 Trần Hưng Đạo - Phan Thiết; Email: vanhoangcamena@yahoo.com.vn

47

Hoàng Ngọc

Xí nghiệp muối Đồng Lợi

DĐ : 0913 883289; 062.3822 107- Fax : 062.3825 961

73 Võ Thị Sáu - Phan Thiết

48

Đinh Thái Hoan

Cty TNHH Thái Quang

DĐ: 0902 402409; 062.2200 967 -  Fax : 062.3833 382

212 Thủ Khoa Huân - Phan Thiết

49

Lê Bá Vũ

Cty TNHH tin học viễn thông VT Hàng hải

DĐ: 0909 234564; 062. 3825 666 - Fax : 062. 3835 119

160C Võ Thị Sáu - Phan Thiết; Email: vtco07@yahoo.com.vn

50

Trần Như Thanh Nhã

Cty cổ phần Đức Thuận

0905 500155

Thôn 1 Xã Đức Hạnh - Đức Linh

51

Nguyễn Văn Thanh

DNTN quảng cáo Thanh Mai

DĐ : 0903 635292; 062.3821 339-  Fax : 062.3825 537

90C Thủ Khoa Huân - Phan Thiết;

Email : thanhmaipt@gmail.com

52

Nguyễn Thanh Duy

DNTN rau quả và vi tính Bình Thuận

DĐ: 0985 394539; 062. 3824 247 - Fax : 062.3824 247

42 Hải Thượng Lãn Ông - Phan Thiết; Email : duynguyenthanh@yahoo.com

53

Trần Ngọc Hiệp

Cty thanh long Hoàng Hậu

DĐ :0903 904680; 062. 3898 558

Xã Hàm Mỹ - Hàm Thuận Nam

54

Trương Lập Nghĩa

Chi nhánh bảo hiểm AAA Bình Thuận

DĐ : 0913 921259; 062.2258 035- Fax : 062.2252 036

56 đường 19/4 Phan Thiết;

 Email : truongnghia@aaa.com.vn

55

Võ Văn Cư

Cty TNHH TM SX chế biến gỗ Anh Huy

DĐ : 0984 099977; 062.3811 664- Fax : 062.3812 868

91 Nguyễn Thông - Phan Thiết

56

Ngô Quốc Bảo

DNTN trang trí nội thất Ngô Gia

DĐ : 0918 357189; 062.3737 189

101 đường 19/4 - P. Xuân An - Phan Thiết; Email : noithatngogia.com.vn

57

Phạm Quốc Trường

Cty tư vấn và QLDA Việt Long

DĐ: 0908 673525; 062. 3817 011

324 Bùi Thị Xuân - P. Xuân An - Phan Thiết; Email : vietlong_pmc@yahoo.com

58

Phan Quang Thịnh

Cty TNHH Càty

DĐ : 0909 584487; 062.3815 900

40 Phan Bội Châu - Phan Thiết; Email : catyhotel@vnn.vn

59

Dương Văn Hùng

DNTN nước mắm Phan Thiết - Mũi Né

DĐ : 0989 017694; 062.3813 156 - Fax : 062.3816 554

Số A8 47-48 Khu chế biến nước mắm Phú Hài - Phan Thiết

60

Lê Thị Loan

DN Kim Loan Sport

DĐ : 0913 186688; 062.3822 443- Fax : 062. 3822 443

81 Tuyên Quang Phan Thiết

61

Tô Hoài Nam

Chủ DN nhà hàng Hoàng Vũ

DĐ : 0913 739925; 062.2200 755- Fax : 062.3847 525

Khu phố 1 Hàm Tiến – Phan Thiết

62

Trần Bảo Quý

Cty TNHH TM & DV tin học văn phòng PCT

DĐ : 0983 456232; 062.2210 898

09 Nguyễn Trường Tộ -  Phan Thiết; Email : pct.computer@yahoo.com.vn

63

Lê Văn Trà

Cty TNHH  XD TM & DV Hưng Thuận

DĐ : 0983 348984; 062. 3739 279 - Fax : 062.3739 279

225 đường 19/4 - phường Xuân An - Phan Thiết . Email : levantra2000@yahoo.com

64

Phan Minh Tiến

Cty TNHH tin học viễn thông Song Long

DĐ : 0988 533320; 062.3827 027- Fax : 062.2250 029

36 Tôn Đức Thắng - Phan Thiết, Email: songlongcom@yahoo.com

65

Đặng Lê Sơn

DNTN – Nhà nghỉ Sơn Thảo

DĐ: 0903 756236; 062.3818 929

34 – 40 Nguyễn Thái Học - Phan Thiết

66

Hà Lê Hưng

Công ty TNHH Rừng Việt

DD: 0918 821699; 062.3741 690 - Fax : 062. 3847 590

65 Nguyễn Đình Chiểu - Phan Thiết

67

Nguyễn Hồng Hải

Cty TNHH TM – DV Tổng Hợp Khánh Hải

DĐ : 0908 359154; 062.3810 809- Fax : 062.3810 796

308 Thủ Khoa Huân – Phan Thiết; Email : egovietnam@gmail.com

 

 

68

Lê Nhật Quang

Công ty cổ phần thiết kế xây dựng Kiến Việt

DĐ : 0918 043334; 062.3835 643- Fax : 062.3835 643

A96 Đại lộ Hùng Vương  - Phan Thiết

69

Châu Phạm Gia Nam

Công ty TNHH Phạm Gia

DĐ : 0908 620920; 062.2244585- Fax : 062.3629 444

Phú Long – Hàm Thuận Bắc; Email : cpgianam@yahoo.com

70

Trần Thanh Hiếu

DNTN vận tải Trung Hiếu

0983 943291

  Tân Xuân – Huyện Hàm Tân

71

Lê Dương Xuân Huân

Công ty cổ phần Phan Thy ACB Bình Thuận

0903 672675

293 Trần Hưng Đạo – Phan Thiết

72

Nguyễn Hữu Nghị

Công ty cổ phần tư vấn TM-DV Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận

0982 941668

552B Trần Hưng Đạo – Phan Thiết

73

Nguyễn Hồng Minh

DNTN DV – TM Đất Việt

DĐ : 0987 774555; 062.2251 257 - Fax : 062.2251 259

Đại lộ Tôn Đức Thắng – Phan Thiết. Email : datviet_bt@yahoo.com.vn

74

Nguyễn Xuân Định

Ngân Hàng TMCP Á Châu

0913 850699

Số 01 Nguyễn Văn Cừ Phan Thiết – Bình Thuận4/13/2009; Mail: xuandinh79@hotmail.com

75

Nguyễn Ngọc Anh Vũ

Cty TNHH TM & Quảng cáo Giao Long

0937 212121; 062. 6251215;          Fax: 0626.251215

42 Tuyên Quang – Phan Thiết; Email: giaolongadv@gmail.com

76

Lê Đình Phước

Cty TNHH Hoàng Việt

948708999; 623827111; Fax: 0623.827111

41 Tuyên Quang – Phan Thiết

77

Võ Tấn Vũ

Cty TNHH TM – DV tin học Việt Tri Thức

0937 090183; 062. 3739372;          Fax: 623818732

171 Trần Phú – Phan Thiết; viettrithuc@viettrithuc.vn

78

Mai Anh Tuấn

DNTN DV – TM Mai Anh

0989 107297; 622237258;              Fax: 623825802

21 Cao Hành -  Phan Thiết; Maianh200679@yahoo.com

79

Trần Nguyên Đán

DNTN Cọ vàng Furniture

0908 109144

140 Trần Hưng Đạo – Phan Thiết  Bình Thuận

80

Huỳnh Nam Sơn

Cty TNHH DV – TM Nam Thanh

0989 676788; 062 3830 393;           Fax: 062.3832 328

26 Võ Hữu – Phan Thiết

81

Phạm Thần Tiên

Cty TNHH tin học viễn thông và quảng cáo Hùng Vương

0947 537537; 062 3839 901;           Fax: 3.839901

15 Đại lộ 19/4 – Phan Thiết

82

Nguyễn Ngọc Phương

Cty TNHH XD – TM Tín Nghĩa

0907 582777; Fax:3.739050

318-320 đường 19/4 Phường Xuân An – Phan Thiết – Bình Thuận

83

Nguyễn Thanh Vũ

Cty TNHH Du lịch sinh thái Thiện Tín

0903 337545; 062. 3819337;                  Fax: 3.819337

95 - Nguyễn Văn Trỗi – Phan Thiết; Email: vususi@yahoo.com

84

Lê Tùng Lâm

Chi nhánh Mobifone Bình Thuận - Ninh Thuận

0938 001369; 062. 3722999;                  Fax: 062. 3722999

402 Trần Hưng Đạo – Phan Thiết

85

Cao Nam Bình

Cty TNHH Thảo Nguyên

0989 686456

Thôn Hồng Chính – Xã Hoà Thắng - Huyện Bắc Bình – Bình Thuận

86

Danh Quý

Cty TNHH TM – DV Sài Gòn - Phan Thiết

0978 966677

 

87

Nguyễn Hữu Tiến Thành

DNTN TPT

0908 335665; 062.6250126;              F: 062. 3816553

107 Thủ Khoa Huân – Phan Thiết – Bình Thuận

88

Nguyễn Lê Huyền Trang

Công ty Huyền Trang

0123 5209686

27/01 Khu phố 1 – Bình Hưng - Phan Thiết - Bình Thuận; Email: shakira868686@yahoo.com

89

Nguyễn Quang Thắng

Viettel Bình Thuận

0985 000778; 062 6250113;               Fax: 062.6250117

186 B Thủ Khoa Huân ; Phan Thiết – Bình Thuận ; Email : quangthang@viettel.com.vn

90

 Huỳnh Quốc Tuấn

trưởng Văn phòng chi nhánh Công ty Prudential Việt nam

0913 838590; 062. 3720799;                   Fax: 062. 3720777

02-04 Nguyễn Thị Minh Khai- Phan Thiết – Bình Thuận; Email: h.quoc.tuan@prudential.com.vn

91

Nguyễn Thị Khánh Linh

Công ty tư vấn xây dựng Phương Việt

0909 207725; 3729232; F:3750304

02 Hùng Vương – Phan Thiết ; Email: linh79daxd@yahoo.com

92

Trần Văn Tính

Cty TNHH giải pháp trực tuyến Tính Thành

062 6252 077; 0917 668833; F:0626.252077

86 Trần Quang Diệu – Phan Thiết – Bình Thuận; Email: h.quoc.tuan@prudential.com.vn

93

Nguyễn Hữu Minh

Công ty cổ phần đầu tư An Bình

0983 687139; 064. 3453166;         064. 3543167; F: 064.6254486

Số 21 Lê Lợi - Phường 4-TP.Vũng Tàu; Email:  Minh-nd@vnn.vn

94

Nguyễn Quốc Bình

Công ty TNHH May Phú Long

0903 936537; F: 062.3630341

Phú Trường – Phú Long – Hàm Thuận Bắc – Bình Thuận ; Email: plg@vnn.vn

95

Nguyễn Hữu Thắng

Cty TNHH Tân Thiện Mỹ

0903 863718; 062. 2210836

Khu phố 6 - Phường phú thủy - Phan Thiết

 

 Doanh nghiệp khác
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
 :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ  :: 
Trang tin hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận
Giấy phép: số 126/GP-TTĐT ngày 29/6/2011 của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông