Đăng Ký :: Đăng Nhập  :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ   Tìm Kiếm   
  21 Tháng Năm 2024 ..:: Danh bạ doanh nghiệp » Các hiệp hội ::..

 

Người dùng trực tuyến
People Online Thành viên online:
Visitors Khách: 57
Members Thành viên: 0
Total Users Tổng cộng: 57

Số lượt truy cập

48.984.963

 Thông tin chi tiết
 HIỆP HỘI THANH LONG BÌNH THUẬN
Địa chỉ:17 Thủ Khoa Huân - Thành phố Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận
Lĩnh vực:Trái thanh long
Đại diện:Ông Trần Ngọc Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội
Điện thoại:0903.904680
Di động:
Fax:062. 3825725
Email:vvyen@fmail.binhthuan.gov.vn
Website:http://www.dragonbinhthuan.com

Tên tiếng Anh : BinhThuan Dragon Fruit Association, viết tắt là BDA.

- Hiệp hội Thanh long Bình Thuận là một tổ chức nghề nghiệp mang tính chất kinh tế của những người sản xuất, nhà kinh doanh, chế biến xuất khẩu thanh long thuộc mọi thành phần kinh tế, được thành lập theo nguyên tắc tự nguyện.

Mục đích của Hiệp hội là liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau về kinh tế – kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chế biến Thanh long đảm bảo sản xuất, kinh doanh có hiệu quả nhằm tăng thu nhập cho hội viên; đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên.

- Trụ sở của Hiệp hội đặt tại thành phố Phan Thiết, tùy theo yêu cầu mà lập chi nhánh và đại diện ở nơi cần thiết.

Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

I. Văn phòng của Hiệp hội

Địa chỉ: 17 Thủ Khoa Huân - Thành phố Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062. 3823580 - Fax: 062. 3825725

Website: http://www.dragonbinhthuan.com

Email: vvyen@fmail.binhthuan.gov.vn

 

II. Danh sách Ban chấp hành:

* Ông Trần Ngọc Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội

Địa chỉ: Thôn Phú Sum, Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam

Điện thoại: 0903904680

- Ông Nguyễn Thuận - Phó Chủ tịch Hiệp hội

Địa chỉ: Xóm 2, thôn Minh Hoà, Hàm Minh, Hàm Thuận Nam

Điện thoại: 0918238687

- Ông: Tô Văn Hòa - Ủy viên

Địa chỉ: Thôn 1, Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc

Điện thoại: 0913.932178

- Ông: Trương văn Mười - Ủy viên

Địa chỉ: thôn Phú Mỹ, Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam

Điện thoại: 062. 898602

- Ông: Ngô Xuân Nghiêm - Ủy viên

Địa chỉ: thôn Phú Nhang, Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc

Điện thoại: 062. 864062

- Ông Vũ Vệ Yên - Thư ký Hiệp hội

Địa chỉ: 9 Cao Thắng, Bình Hưng, Phan Thiết

Điện thoại: 0902.143153

 III. Danh sách các hội viên:

 

 

DANH SÁCH HỘI VIÊN HIỆP HỘI

Stt

Người đại diện (pháp luật)

Đơn vị

Điện thoại

Địa chỉ

1

Huỳnh Thị Tú

Công ty TNHH thương mại Lộc Tú

0913 932427

Tiến Hưng-Tiến Lợi-TP Phan Thiết

2

Trần Ngọc Hiệp

Công ty TNHH thanh long Hoàng Hậu

0903 904680

Phú Sum - Hàm Mỹ - Hàm Thuận Nam

3

Vơ Huy Hoàng

DNTN rau quả Bình Thuận

0913 932446

Lô 2 - Đặng Văn Lãnh - P. Phú Tài - TP Phan Thiết

4

Tô Văn Hòa

DNTN thương mại Long Hòa

0913 932178

Đại Thiện 1 - Hàm Hiệp - Hàm Thuận Bắc

5

Lê Thị Ngọc

DNTN Hiếu Ngọc

0918 087846

Minh Hòa - Hàm Minh - Hàm Thuận Nam

6

Trần Hữu Phương

DNTN Phương Giảng

0913 883224

Đại Thiện 1 - Hàm Hiệp - Hàm Thuận Bắc

7

Trần Văn Sinh ( Ba Non)

Sản xuất

868 792;

 091 8784 543

Dân Cường-Hàm Thạnh-Hàm Thuận Nam

8

Nguyễn Văn An

Sản xuất

898 563

Phú Mỹ-Hàm Mỹ-Hàm Thuận Nam

9

Vũ Duy Ba

 

 

Minh Hòa-Hàm Minh-Hàm Thuận Nam

10

Nguyễn Xuân Bắc

Sản xuất

868 854

Văn Phong-Mương Mán-Hàm Thuận Nam

11

Trần Văn Bê

Sản xuất

098 8215 134

Bình Lâm-Hàm Chính-Hàm Thuận Bắc

12

Trần Thanh Bình

Sản xuất

 

Dân Phú -Hàm Kiệm-Hàm Thuận Nam

13

Võ Đình Bình

Sản xuất

868 516

Đằng Thành-Mương Mán-Hàm Thuận Nam

14

Nguyễn Minh Cầm

Sản xuất

833 075

213/7 Thủ K  Huân-P.Phú Thuỷ-TP Phan Thiết

15

Nguyễn Văn Các

Sản xuất

864 832

Phú Nhang-Hàm Hiệp-Hàm Thuận Bắc

16

Đặng Phúc Chỉnh

Sản xuất

868 548;

 091 9741 748

Văn Phong-Mương Mán-Hàm Thuận Nam

17

Nguyễn Phú Chưởng

Sản xuất

867 872

Minh Thành -Hàm Minh-Hàm Thuận Nam

18

Đặng Xuân Chung

Sản xuất

 

Minh Tiến-Hàm Minh-Hàm Thuận Nam

19

Lê Văn Cư

Sản xuất

 

Tiến Hưng-Tiến Lợi-TP Phan Thiết

20

Vơ Văn Cúc

Sản xuất

 

Tiến Hưng-Tiến Lợi-TP Phan Thiết

21

Nguyễn Đông

Sản xuất

624 078;

091 727 876

Thôn 3-Hồng Sơn-Hàm Thuận Bắc

22

Trương Thành Dương

Sản xuất

869 226

KP Nam Tân-TT Thuận Nam-Hàm Thuận Nam

23

Đào Hoàng Duõng

Sản xuất

629 051

Thôn 5-Hàm Đức-Hàm Thuận Bắc

24

Nguyễn Đình Duõng

Sản xuất

 

Minh Tiến-Hàm Minh-Hàm Thuận Nam

25

Nguyễn Văn Duõng

Sản xuất

868 503

Đằng Thành-Mương Mán-Hàm Thuận Nam

26

Trần Thanh Giang

Sản xuất

 

Minh Hòa-Hàm Minh-Hàm Thuận Nam

27

Lê Thái Hậu

Sản xuất

 

Dân Hòa-Hàm Thạnh-Hàm Thuận Nam

28

Nguyễn Đức Hào

Sản xuất

098 9676 607

Minh Hòa-Hàm Minh-Hàm Thuận Nam

29

Lê Thanh Hải

Sản xuất

864 161;

091 3932 201

Phú Nhang-Hàm Hiệp-Hàm Thuận Bắc

30

Ung Ngọc Hải

Sản xuất

825 252;

098 3883 126

70 Tuyên Quang-P.Bình Hưng-TP Phan Thiết

31

Nguyễn Hảo

Sản xuất

 

Minh Tiến-Hàm Minh-Hàm Thuận Nam

32

Ngô Xuân Hiền

Sản xuất

864 778;

091 8071 088

Phú Nhang-Hàm Hiệp-Hàm Thuận Bắc

33

Trần Ngọc Hiệp

Sản xuất, Thu mua

898 616;

090 3904 680

Phú Sum-Hàm Mỹ-Hàm Thuận Nam

34

Trần Minh Hiệp

Sản xuất

868 798

Dân Cường-Hàm Thạnh-Hàm Thuận Nam

35

Ngô Thị Hồng

Thu mua

864 651

Phú Nhang-Hàm Hiệp-Hàm Thuận Bắc

36

Đinh Văn Hoàng

Sản xuất

091 9442 013

Phú Phong-Hàm Mỹ-Hàm Thuận Nam

37

Vơ Huy 

Thu mua

823 731;

 091 3932 446

Lô 2 Đặng Văn Lãnh-P. Phú Tài-TP Phan Thiết

38

Bùi Đăng Hưng

Sản xuất, Thu mua

864 602;

091 3932 422 

Đại Thiện 1-Hàm Hiệp-Hàm Thuận Bắc

39

Tô Văn Hòa

Sản xuất, Thu mua

864 908;

091 3932 178 

Đại Thiện 1 -Hàm Hiệp-Hàm Thuận Bắc

40

Nguyễn Ngọc Hương

Sản xuất

865 414

Tầm Hưng-Ma Lâm-Hàm Thuận Bắc

41

Hồ Trọng Huấn

Sản xuất

869 525

Minh Hòa-Hàm Minh-Hàm Thuận Nam

42

Nguyễn Văn Huệ

Sản xuất

869 961;

090 4424 335

Minh Hòa-Hàm Minh-Hàm Thuận Nam

43

Văn Hùng

Sản xuất

866 470;

091 3179 251

Thôn 6-Hàm Đức-Hàm Thuận Bắc

44

Phạm Xuân Hùng

Sản xuất

868 760

Văn Phong-Mương Mán-Hàm Thuận Nam

45

Đỗ Khiển

Sản xuất

868 963

Văn Phong-Mương Mán-Hàm Thuận Nam

46

Nguyễn Thành Khôi

Sản xuất

814 591

Tiến Hưng-Tiến Lợi-TP Phan Thiết

47

Nguyễn Văn Kim

Sản xuất

 

Tiến Hưng-Tiến Lợi-TP Phan Thiết

48

Nguyễn Thị Tường Liễu

Thu mua

867 816

Minh Hòa-Hàm Minh-Hàm Thuận Nam

49

Nguyễn Văn Lộc

Sản xuất

 

Phú Thắng-Hàm Phú-Hàm Thuận Bắc

50

Nguyễn Văn Lộc

Sản xuất

891 884

Tiến Hưng-Tiến Lợi-TP Phan Thiết

51

Ngô Xuân Lợi

Sản xuất

869 071

Minh Hòa-Hàm Minh-Hàm Thuận Nam

52

Trần Văn Lượm

Sản xuất

864 873

Phú Nhang-Hàm Hiệp-Hàm Thuận Bắc

53

Nguyễn Thành Luân

Sản xuất

868 907

Văn Phong-Mương Mán-Hàm Thuận Nam

54

Nguyễn Văn Luận

Sản xuất

098 9676 939

Minh Hòa-Hàm Minh-Hàm Thuận Nam

55

Nguyễn Minh

Sản xuất

868 351

Đằng Thành-Mương Mán-Hàm Thuận Nam

56

Lê Hồng Minh

Sản xuất

090 7634 745

Đằng Thành-Mương Mán-Hàm Thuận Nam

57

Trương Văn Mười

Sản xuất

898 567

Phú Mỹ-Hàm Mỹ-Hàm Thuận Nam

58

Nguyễn Văn Đài

Sản xuất

864 697

Phú Nhang-Hàm Hiệp-Hàm Thuận Bắc

59

Phạm Văn Ngàn

Sản xuất

819 664

Tiến Hưng-Tiến Lợi-TP Phan Thiết

60

Ngô Xuân Nghiêm

Sản xuất

864 062

Phú Nhang-Hàm Hiệp-Hàm Thuận Bắc

61

Nguyễn Kim Ngọc

Sản xuất

091 4674 051

Ninh Thuận-Hàm Chính-Hàm Thuận Bắc

62

Lê Thị Ngọc

Thu mua

867 057;

091 8087 846 

Minh Hòa-Hàm Minh-Hàm Thuận Nam

63

Nguyễn Văn Ngọc

Sản xuất

 

Đằng Thành-Mương Mán-Hàm Thuận Nam

64

Nguyễn Minh Đính

Sản xuất

869 007;

098 3869 007

Minh Hòa-Hàm Minh-Hàm Thuận Nam

65

Phạm Văn Ơn

Sản xuất

 

Minh Tiến-Hàm Minh-Hàm Thuận Nam

66

Trần Hữu Phương

Thu mua

864 620;

091 3883 224 

Đại Thiện 1 -Hàm Hiệp-Hàm Thuận Bắc

67

Phan Đ́nh Phùng

Sản xuất

869 070

Minh Hòa-Hàm Minh-Hàm Thuận Nam

68

Trần Kim Phúc

Sản xuất

895 809

Phú Lộc-Hàm Cường-Hàm Thuận Nam

69

Nguyễn Thành Phúc

Sản xuất

868 981

Dân Cường-Hàm Thạnh-Hàm Thuận Nam

70

Nguyễn Văn Phúc

Sản xuất

868 716

Văn Phong-Mương Mán-Hàm Thuận Nam

71

Nguyễn Quang

Sản xuất

868 952

Văn Phong-Mương Mán-Hàm Thuận Nam

72

Đỗ Văn Quốc

Sản xuất

865 414

Tầm Hưng-Ma Lâm-Hàm Thuận Bắc

73

Nguyễn Văn Sáu

Sản xuất

 

Lâm Giang-Hàm Trí-Hàm Thuận Bắc

74

Vơ Thanh Tâm

Sản xuất

838 123;

090 8138 066

Xuân Hòa-Phong Naãm-TP Phan Thiết

75

Trần Văn Tám

Sản xuất

 

Phú Trường-TT Phú Long-Hàm Thuận Bắc

76

Trần Văn Tánh

Sản xuất

868 797;

091 8784 161 

Dân Cường-Hàm Thạnh-Hàm Thuận Nam

77

Lê Thị Thanh

Sản xuất

867 939

Minh Tiến-Hàm Minh-Hàm Thuận Nam

78

Nguyễn Đình Thanh

Thu mua

867 015

Minh Hòa-Hàm Minh-Hàm Thuận Nam

79

Huỳnh Ngọc Thành

Sản xuất

868 777

Đại Thành-Mương Mán-Hàm Thuận Nam

80

Nguyễn Thị Minh Thảo

Sản xuất

869 074;

090 8735 051

Minh Hòa-Hàm Minh-Hàm Thuận Nam

81

Nguyễn Đình Thọ

Sản xuất

 

Minh Tiến-Hàm Minh-Hàm Thuận Nam

82

Lê Quang Thu

Sản xuất

868 360;

091 9858 232

Ba Bàu-Hàm Thạnh-Hàm Thuận Nam

83

Nguyễn Thuận

Sản xuất

867 718;

091 8238 687

Minh Hòa-Hàm Minh-Hàm Thuận Nam

84

Nguyễn Văn Tình

Thu mua

 

Tiến Hòa-Tiến Lợi-TP Phan Thiết

85

Trương Văn Tư

Sản xuất

 

Tiến Hưng-Tiến Lợi-TP Phan Thiết

86

Đỗ Thanh Trà

Sản xuất

091 9048 558

Phú Thái-Hàm Trí-Hàm Thuận Bắc

87

Hoàng Thanh Trực

Sản xuất

868 796;

 091 9217368

Ba Bàu-Hàm Thạnh-Hàm Thuận Nam

88

Trần Bình Trọng 

Sản xuất

 

Minh Hòa-Hàm Minh-Hàm Thuận Nam

89

Bùi Văn Trường

Sản xuất

 

Phú Thắng-Hàm Phú-Hàm Thuận Bắc

90

Nguyễn Thế Trúc

Sản xuất

868 969

Dân Cường-Hàm Thạnh-Hàm Thuận Nam

91

Huỳnh Thị Tú

Thu mua

815 063;

820 106; 0913932427

Tiến Hưng-Tiến Lợi-TP Phan Thiết

92

Trương Thị Tuyến

Sản xuất

867 115

Minh Tiến-Hàm Minh-Hàm Thuận Nam

93

Trần Xuân Vân

Sản xuất

868 954

Văn Phong-Mương Mán-Hàm Thuận Nam

94

Vũ Duy Việt

Sản xuất

 

Minh Hòa-Hàm Minh-Hàm Thuận Nam

95

Nguyễn Thị Yến

Thu mua

867 403

Minh Hòa-Hàm Minh-Hàm Thuận Nam

96

Vũ Vệ Yên

Thư ký

823 580;

0902 143153

9 Cao Thắng-P.Bình Hưng-TP Phan Thiết

 

 Doanh nghiệp khác
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
 :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ  :: 
Trang tin hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận
Giấy phép: số 126/GP-TTĐT ngày 29/6/2011 của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông